1 lipca 2019

Komunikat nr 11/2019 ZGŁASZANIE ZAWODÓW NA 2020 ROK

TERMINY  I  ZASADY ZGŁASZANIA ZAWODÓW   NA 2020 ROK

Zawody planowane na 2020 rok  należy zgłaszać do GKSP  i Podkomisji na  oficjalnym druku ( do pobrania w zakładce  REGULAMINY I FORMULARZE) w niżej podanych terminach:

–  międzynarodowe w nieprzekraczalnym terminie do  31 lipca 2019 r.

–  krajowe w nieprzekraczalnym terminie  do 31 października 2019 r.

Wprowadza się obowiązek  załączania do  zgłoszenia wstępnego preliminarza finansowego.