14 listopada 2020

Komunikat nr 11/2020

DOTYCZY LICENCJI ORAZ POMIARÓW WHIPPETÓW I CHARCIKÓW WŁOSKICH

Prosimy wszystkich właścicieli whippetów oraz charcików włoskich, których psy z powodzeniem zaliczyły biegi licencyjne, ale z przyczyn obiektywnych nie zostały zmierzone (np. w Pomlewie), o przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów oraz wniosków o wydanie licencji na adres mailowy Podkomisji w wymaganym terminie 3 miesięcy od daty odbytych biegów. Dokumenty przesłane po terminie nie będą uwzględniane. Podkomisja będzie informować o możliwości wykonania pomiarów w Oddziałach. Chwilowo, wobec restrykcji sanitarnych, zorganizowanie pomiarów jest niemożliwe.

Dodaj komentarz