8 marca 2021

Komunikat 2/2021 Karty ocen do CACILa

Przypominamy, że na zawody międzynarodowe do zgłoszeń psów ubiegających się o CACIL należy dołączyć kartę ocen z klasy dorosłej z wystawy międzynarodowej. Nie będą honorowane dokumenty z przeglądu hodowlanego. W przypadku wyścigów/coursingów przegląd hodowlany nie zastępuje karty ocen, taki dokument nie jest honorowany przez FCI. Karty ocen z wystaw krajowych z tzw. „dużym CWC”, również nie są podstawą do ubiegania się o CACIL. Uwzględniane będą wyłącznie karty ocen z wystaw CACIB umieszczonych w kalendarzu FCI.

MIĘDZYNARODOWY REGULAMIN TOROWYCH  I  TERENOWYCH  WYŚCIGÓW CHARTÓW FCI

pkt 5.1.3 Wymagania do przyznania tytułu championa, podpunkt b.:

b. Wnioski CACIL są przyznawane gdy:

  • wraz ze zgłoszeniem na zawody załączono dowód uzyskania przez psa oceny przynajmniej “bardzo dobrej” w klasie dorosłej (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa) na wystawie rangi CACIB. Bez niniejszego dowodu, wniosek CACIL zostanie przekazany psu na kolejnym miejscu, aż do miejsca szóstego;”