25 maja 2021

Komunikat 3/2021 Kwalifikacje na torowe Mistrzostwa Europy 2021 w Münster (Niemcy)

Informujemy, że zgłoszenia  na torowe Mistrzostwa Europy 2021 w dniach 01.– 02. / 04.-05.09.2021 w  Münster (Niemcy) należy składać  do 25.06.2021 .

Osoby zainteresowane udziałem ich chartów w torowych  ME 2021 prosimy o wypełnienie formularza  – „WNIOSEK – ZGŁOSZENIE udziału psa w imprezie rangi mistrzowskiej” i przesłanie go wraz z załącznikami na adres  coursing.pomorze@gmail.com

Wniosek  http://wyscigi.zkwp.pl/user_files/files/Wniosek%20ME.pdf

Lista zakwalifikowanych psów zostanie ogłoszona najpóźniej  30.06.2021. Przypominamy, że warunkiem zakwalifikowania charta na ME są  2 starty  bez dyskwalifikacji (w kraju lub za granicą). Psy, które w okresie między zgłoszeniem a Mistrzostwami Europy otrzymają dyskwalifikację, zostaną usunięte z listy startowej.

Opłata startowa wynosi 60,- euro  czyli  300,- zł (może ulec zmianie w zależności od kursu euro) i nie będzie refundowana przez ZKwP.  Za zgłoszenia wycofane do 19.07.2021  nastąpi pełny zwrot wpłaconej opłaty startowej. Po tym terminie  zgłaszający otrzyma  zwrot  w wysokości 125,- zł. Termin i konto wpłaty opłaty startowej  zostanie podane wraz z listą zakwalifikowanych psów.

Organizator ME zastrzega, że w przypadku odwołania Mistrzostw z powodu COVID, opłaty startowe uczestników będą zwracane w wysokości 25 euro.

Zaproszenie – Informacja o Mistrzostwach  w Münster w języku angielskim  pod adresem :  

https://www.wrv-muenster.de/fci-em-2021/Invitation_EM-2021_engl.pdf

https://www.wrv-muenster.de/fci-em-2021/Invitation_EM-2021_engl.pdf