5 lutego 2022

Regulaminy wyścigów chartów

W dniu 27 stycznia 2022 Podkomisja zakończyła prace nad przygotowaniem projektu Krajowego Regulaminu Wyścigów Chartów wraz z załącznikami (Zasady przyznawania licencji operatora wabika, Karta Treningowa, Protokół z biegów treningowych, Protokół z biegów licencyjnych, Wniosek o wydanie licencji wyścigowej, Wniosek o zmianę klasy licencji wyścigowej, Karta Kontroli Weterynaryjnej, Sprawozdanie z zawodów, Rejestr dyskwalifikacji, Lista psów wskazanych do otrzymania wniosków, Licencja torowa, Licencja terenowa)

Tego samego dnia komplet dokumentów został przesłany do Głównej Komisji Szkolenia Psów ZKwP celem zatwierdzenia.

W związku z powyższym serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w prace w grupach roboczych zorientowanych na przygotowanie regulaminu oraz załączników. W pracach udział wzięli: Małgorzata Adaś, Anna Andrzejczuk, Tomasz Bąk, Romuald Cogiel, Aleksandra Domańska, Ewa Domke, Monika Filary-Rogacka, Jolanta Gajda, Przemysław Jarczyński, Marta Kościańska, Dorota Kozaneczka, Agnieszka Luty-Wysiecka, Andrzej Zembowicz.

W zakładce Regulaminy i Wnioski został również opublikowany Międzynarodowy Regulamin Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI. Znajduje się tam wersja angielska (pobrana ze strony internetowej FCI 05.02.2022) oraz tłumaczenie na język polski zlecone przez Zarząd Główny ZKwP. Link do zakładki: https://www.wyscigi.zkwp.pl/regulaminy-i-wnioski/