7 lutego 2022

Komunikat 1/2022 – Kwalifikacje na MŚ w Terenowych wyścigach Chartów

W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata FCI oraz zawodami Zwycięzcy Świata CSS kwalifikację otrzymują w pierwszej kolejności psy, które spełnią następujące kryteria:

Charciki włoskie i whippety:

  1. zdobyły 1 lub 2 miejsce w Pucharze Polski 2021,
  2. zdobył 1 miejsce w Mistrzostwach Polski 2021 pod warunkiem minimum 2 startów w 2021 roku

W przypadku, gdy Mistrz Polski spełnia kryterium nr 1. wtedy w jego miejsce kwalifikację otrzymuje pies z 3 miejsca w Pucharze Polski 2021.

W przypadku, gdy Mistrz Polski nie spełnia ilości minimalnych startów w roku wtedy w jego miejsce kwalifikację otrzymuje pies z 3 miejsca w Pucharze Polski 2021.

W pozostałych rasach:

  1. zdobyły 1, 2 lub 3 miejsce w Pucharze Polski 2021,
  2. zdobył 1 miejsce w Mistrzostwach Polski 2021 pod warunkiem minimum 2 startów w 2021 roku,

W przypadku, gdy Mistrz Polski spełnia kryterium nr 1. wtedy w jego miejsce kwalifikację otrzymuje pies z 4 miejsca w Pucharze Polski 2021.

W przypadku, gdy Mistrz Polski nie spełnia ilości minimalnych startów w roku wtedy w jego miejsce kwalifikację otrzymuje pies z 4 miejsca w Pucharze Polski 2021.

Pozostałe 2 miejsca zostaną rozdane na podstawie wyników zgłoszonych psów do dnia zakończenia zgłoszeń.

Warunkiem koniecznym do zgłoszenia jest przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Wniosku o udział psa w Mistrzostwach Świata wraz z czytelnymi załącznikami na adres: zgloszeniaMS@coursing24.eu do dnia 28.02.2022.

Przypominamy, że zgodnie z nowym Międzynarodowym Regulaminem Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI na w/w zawody może jechać maksymalnie 6 psów w rasie i płci (w sumie w klasach FCI-CACIL i CSS).