28 lutego 2022

Komunikat 3/2022 – Opłaty związane z procedurą otrzymywania licencji

Zgodnie z pkt. 5.9 Krajowego Regulaminu Wyścigów Chartów Podkomisja ogłasza wysokość opłat związanych z procedurą otrzymywania licencji.

Wprowadza się następujące opłaty:

  1. za wydanie licencji wyścigowej.
  • za wydanie licencji torowej: 35 zł
  • za wydanie licencji coursingowej: 35 zł
  1. za aktualizację licencji wyścigowej: 15 zł

W przypadku jednorazowego wnioskowania o wydanie więcej niż 1 licencji dla 1 lub więcej psów przez tego samego właściciela wprowadza się zniżkę w wysokości 10 zł za każdą licencję licząc od 2.

W przypadku jednorazowego wnioskowania o aktualizację więcej niż 1 licencji dla 1 lub więcej psów przez tego samego właściciela wprowadza się zniżkę w wysokości 10 zł za każdą licencję licząc od 2.

Wprowadza się następujące opłaty dla psów z krajów zrzeszonych w FCI (zgodnie z pkt. 5.8 Krajowego Regulaminu Wyścigów Chartów):

  1. za wydanie licencji wyścigowej.
  • za wydanie licencji torowej: 15 €
  • za wydanie licencji coursingowej: 15 €
  1. za aktualizację licencji wyścigowej: 10 €