4 października 2022

Komunikat 20/2022

Przypominamy organizatorom zawodów w Polsce (coursingi i wyścigi na torze), że jak co roku termin zgłaszania imprez rangi krajowej na 2023 rok upływa 30 listopada. Zgłoszenia na stosownym formularzu należy wysłać na adres GKSP oraz Podkomisji. Karta zgłoszenia imprezy kynologicznej musi być́ opatrzona pieczęcią̨ Oddziału, wypełniona
kompletnie i czytelnie oraz podpisana przez osobę reprezentującą oddział i osobę
odpowiedzialną za organizację.