3 stycznia 2023

Komunikat 2/2023

Na koniec roku 2022 FCI rozesłało informację dotyczącą zmian w „MIĘDZYNARODOWY REGULAMIN TOROWYCH I TERENOWYCH WYŚCIGÓW CHARTÓW „. Poniżej załączamy dokument w orginalnym brzmieniu ze zmianami: https://www.fci.be/medias/LEV-REG-en-15516.pdf dla ułatwienia przedkładamy wyciąg z orginalnego dokumentu którego dotyczą zmiany wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawarte zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023