REGULAMIN PUCHARU POLSKI 

(od sezonu 2019 do sezonu 2021)

I. DEFINICJE 

1. PUCHAR POLSKI – jest jedną z możliwości kwalifikacji do Mistrzostw Europy.


2. ZAWODY PUCHAROWE – wszystkie zawody coursingowe krajowe i międzynarodowe organizowane w Polsce i zatwierdzone przez Podkomisję ds. Wyścigów Chartów GKSP w danym roku kalendarzowym. 

 
3. W zawodach zaliczanych do Pucharu Polski mogą brać udział psy członków ZKwP z opłaconą składką członkowską oraz psy zagraniczne członków organizacji zrzeszonych w FCI z ważną licencją coursingową/wyścigową. 

II. ZASADY

1. Klasyfikacja Pucharu Polski w danym roku kalendarzowym jest prowadzona i obliczana wyłącznie dla psów zarejestrowanych w ZKwP będących własnością członków ZKwP. 

 
2. Punktacja pucharowa jest wyliczana na podstawie oficjalnych wyników zawodów przesłanych do Podkomisji ds. Wyścigów Chartów GKSP ZKwP. 


3. Wynik końcowy w klasyfikacji PP jest sumą wyników punktowych poszczególnych zawodów. 

 
4. Puchar Polski przyznawany jest tylko zwycięzcy klasyfikacji w danej płci/rasie. Jeśli w danej rasie jest sklasyfikowanych po 4 lub więcej psów i suk przyznaje się po dwa tytuły w rasie – odrębnie dla psa i suki. 

 
5. Puchar Polski przyznawany jest jeśli sklasyfikowanych zostanie minimum 4 psy w rasie.

 
6. W  Pucharze  Polski  sklasyfikowane  będą  psy, które  wezmą udział w minimum 3 imprezach w danym roku. Psy uczestniczące w większej liczbie imprez będą miały wyliczane punkty z najlepszych startów z maksimum tylu zawodów, ile będzie wynikało z ogólnej zasady: więcej niż połowa zawodów w sezonie z zastosowaniem przelicznika 50% + 1:

 – przy 10 coursingach w sezonie – maksimum liczonych w punktacji startów wyniesie: 50% z 10 = 5+ 1 = 6 startów; 
– przy 9 coursingach w sezonie – maksimum liczonych w punktacji startów wyniesie : 50% z 9 = 4,5 +1 = 5,5 zaokrąglamy w dół do 5 startów maksimum; 
– analogicznie przy 8 coursingach – maksimum  z 5 startów, przy 7 – z 4 startów, przy 6 – z 4 startów, przy 5 – z 3 startów. 

7. Puchar Polski zdobywa pies, który uzbiera największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa psy uzbierają taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje większa liczba wyższych lokat jakie pies otrzymał a następnie większa liczba startów. 

 
8. Jeżeli w danym roku kalendarzowym nie zostanie zgłoszonych minimum 5 imprez – coursingów – klasyfikacji Pucharu Polski nie prowadzi się.  

 
9. Podsumowanie Pucharu Polski i wręczenie nagród odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu ostatnich pucharowych zawodów w sezonie. 

III. ZASADY  WYLICZANIA  PUNKTACJI  PUCHARU POLSKI 

1. Na coursingach krajowych i międzynarodowych (poza Mistrzostwami Polski) zaliczanych do Pucharu Polski punktowanych jest 10 lokat. Punkty przyznawane są według następującego schematu: 

1 lokata – 12 pkt. 

2 lokata – 10 pkt. 

3 lokata – 8 pkt. 

4 lokata – 7 pkt. 

5 lokata – 6 pkt. 

6 lokata – 5 pkt.

pozostałe lokaty mniej o 1 pkt – do 1 pkt. za 10 lokatę. 

Punkty przyznaje się za uzyskane miejsca w przypadku udziału minimum 4 psów w stawce (w rasie mix lub w każdej płci). 

Na Mistrzostwach Polski punktowanych jest 10 lokat według następującego schematu: 

1 lokata – 15 pkt. 

2 lokata – 13 pkt. 

3 lokata – 10 pkt. 

4 lokata – 8 pkt. 

5 lokata – 6 pkt. 

6 lokata – 5 pkt. 

pozostałe lokaty mniej o 1 pkt – do 1 punktu za 10 lokatę. 

Punkty przyznaje się za uzyskane miejsca w przypadku udziału minimum 4 psów w stawce (w rasie mix lub w każdej płci). 

2. Sytuacje w których pies/suka otrzymuje w PP 0 punktów biorąc udział w zawodach to: 

– zajmuje miejsce poniżej punktowanych 10 lokat; 
– dyskwalifikacja; 
– niedobieg. 

Zatwierdzone uchwałą GKSP 19.03.2019