14 lipca 2020

Komunikat nr 5/2020 ZGODA NA COURSINGOWE PRÓBY LICENCYJNE POZA POLSKĄ w 2020 r.

ZGODA NA   COURSINGOWE  PRÓBY LICENCYJNE POZA GRANICAMI POLSKI w 2020 r.

Wobec trudności  z uzyskaniem licencji  coursingowej w Polsce  w 2020 roku, spowodowanej ograniczeniami epidemicznymi, Podkomisja ds. Wyścigów Chartów wyraża zgodę na odbywanie prób na zawodach poza granicami Polski. Obowiązują takie same zasady ja  w przypadku prób licencyjnych na torze, a więc  próby licencyjne powinny odbyć się na zasadach  danego kraju i powinny być potwierdzone dokumentem wydawanym w tym kraju, z czytelnym zaznaczeniem wyniku biegów (najlepiej w języku angielskim lub przy pomocy skrótu OK.; niedopuszczalne są znaki graficzne typu  „V” „+”). Osoby planujące   taki tryb uzyskania licencji  prosimy o  złożenie mailowo wniosku i uzyskanie indywidualnej zgody (analogicznie jak w przypadku licencji na torze).  Przypominamy, że wiekiem umożliwiającym odbycie prób licencyjnych jest : ukończone 12 miesięcy (dla whippetów i charcików włoskich) lub 15 miesięcy (dla pozostałych ras). Pomiary whippetów i charcików należy odbyć w Polsce.