14 lipca 2020

Komunikat nr 6/2020

ZGŁASZANIE ZAWODÓW CACIL na 2021 rok

Przypominamy organizatorom zawodów w Polsce (coursingi i wyścigi na torze), że jak co roku termin zgłaszania imprez na 2021 rok upływa 31 lipca. Zgłoszenia na  stosownym formularzu należy wysłać na adres GKSP oraz Podkomisji.  Zgłoszenia powinny być kompletne i podpisane prze osoby upoważnione w macierzystym oddziale.