28 listopada 2021

Komunikat nr 16/2021 – Plan prac

W związku ze zmianą międzynarodowego regulaminu wyścigów chartów nowo powołaną podkomisję czeka bardzo dużo pracy związanej z 3 głównymi obszarami:

  • licencje dla operatorów maszyny (wabikowych) – ustalenie kryteriów przyznawania licencji dla obecnych i przyszłych operatorów, przygotowanie wzoru licencji oraz odpowiednich zapisów do regulaminu;
  • licencje dla psów – opracowanie nowych wzorów licencji zgodnych z wymaganiami nowego regulaminu, które jednocześnie pozwolą na bieganie z psami na zawodach zagranicznych (w krajach, w których dalej będą obowiązywać pomiary), opracowanie procedury wymiany starych licencji na nowe;
  • regulamin krajowy – przygotowanie nowego regulaminu wyścigów chartów ZKwP zgodnego z nowym regulaminem międzynarodowym oraz wytycznych dla organizatorów zawodów w Polsce.

Powyższe obszary zostały uznane jako najpilniejsze i w związku z dużą ilością pracy z nimi związanej podkomisja utworzyła grupy robocze dla powyższych zagadnień.

Odpowiedzialnymi za pracę w grupach zostali:

  • licencje dla operatorów – Artur Wróbel
  • regulamin krajowy – Karolina Szafrańska-Bąk
  • licencje dla psów – Marek Żółkowski, Anna Andrzejczuk

Osoby chcące czynnie zaangażować się do pracy w w/w grupach roboczych prosimy o zgłaszanie się poprzez fanpage podkomisji na FB (https://www.facebook.com/wyscigichartow)

Ponadto ustalono listę tematów do opracowania w późniejszym terminie: