27 lutego 2024

Komunikat 5/2024 dotyczy zgłaszania biegów licencyjnych i przedlicencyjnych

W nawiązaniu do komunikatu nr 3/2024 Przypominamy organizatorom, że każdorazowo zobowiązani są do zgłaszania przeprowadzania biegów przedlicencyjnych oraz licencyjnych na druku zgłoszenia imprezy kynologicznej do Głównej Komisji Szkolenia Psów oraz do wiadomości Podkomisji ds. Wyścigów Chartów, celem umieszczenia ich w kalendarzu imprez kynologicznych dyscypliny. Uwzględniane będą jedynie zgłoszenia kompletne przekazane przez oddziały ZKwP.