Aktualny skład podkomisji na dzień 18.07.2021:

Artur Wróbel – przewodniczący

wakat – zastępca przewodniczącego

wakat – sekretarz

Rejestrator licencji:

Anna Andrzejczuk

charty-licencje@zkwp-szkolenia.pl

Delegat do komisji wyścigów chartów FCI (FCI Commission for Sighthound Sport, w skrócie CSS, dawniej CdL):

Karolina Szafrańska-Bąk

Siedzibą Podkomisji ds. Wyścigów Chartów GKSP ZKwP jest:

Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział Gdynia

ul. Morska 303A, 81-002 Gdynia

tel. +48-58 580 00 09

charty@zkwp-szkolenia.pl