W przypadku kiedy pies z licencją coursingową  zaliczył biegi  licencyjne torowe należy wysłać kartę licencyjną koloru żółtego oraz wniosek o wydanie licencji wyścigowej na adres poniżej:

Rejestrator licencji wyścigowych – Małgorzata Downarowicz

02-496 Warszawa

ul. Henryka Brodatego 53/4

lub

Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział Warszawa

ul. Lubelska 5/7

03-802 Warszawa

z dopiskiem: 

Rejestrator licencji wyścigowych – Małgorzata Downarowicz

Przy zamianie licencji, jej numer pozostaje bez zmian. Zamiana ta zwolniona jest z jakichkolwiek opłat.

Pamiętajmy, iż o licencję należy się ubiegać do 3 miesięcy od przeprowadzenia prób licencyjnych. Niedopełnienie formalności w tym terminie powoduje, że pies musi ponownie podejść do prób, aby wystąpić o licencję wyścigową.