W przypadku kiedy pies z licencją coursingową  zaliczył biegi  licencyjne torowe należy wysłać kartę licencyjną koloru żółtego oraz wniosek o wydanie licencji wyścigowej na adres poniżej:

Anna Andrzejczuk – Rejestrator licencji wyścigowych

ul. Łokuciewskiego 4/97

01-470 Warszawa

Przy zamianie licencji, jej numer pozostaje bez zmian. Zamiana ta zwolniona jest z jakichkolwiek opłat.

Pamiętajmy, iż o licencję należy się ubiegać do 3 miesięcy od przeprowadzenia prób licencyjnych. Niedopełnienie formalności w tym terminie powoduje, że pies musi ponownie podejść do prób, aby wystąpić o licencję wyścigową.