10 czerwca 2021

Komunikat nr 5/2021 Zasady kwalifikacji na ME w coursingu 2021

Na podstawie konsultacji ze środowiskiem chartów wyścigowych (e-maili oraz dyskusji w mediach społecznościowych)  Podkomisja podjęła ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikacji na Mistrzostwa Europy w coursingu 2021.

Na ME 2021 zostaną zakwalifikowane psy na podstawie następujących kryteriów:  

  1. Lokaty I,II, III z Mistrzostw Polski 2020.
  2. Zwycięzca Pucharu Polski 2019 pod warunkiem udziału w minimum jednych zawodach w 2020  lub  2021 roku w kraju lub za granicą.
  3. 2 psy z najlepszymi wynikami z sezonu 2020 i 2021 (pod uwagę będą brane starty w kraju i za granicą).

Jeżeli powyższe lokaty się zdublują, lub psy wg wyżej wskazanych kryteriów nie zostaną zgłoszone, sięgniemy po zgłoszenia psów na podstawie najlepszych wyników z 2021 roku (minimum 2 starty, zdecyduje suma lokat). Nie będą brane pod uwagę psy, które uplasowały się na zawodach w drugiej połowie stawki.

W przypadku Mistrzów Europy 2019  – bez zmian.

Przypominamy, że pod uwagę będą brane psy z dwoma czystymi startami (bez dyskwalifikacji) poprzedzającymi koniec kwalifikacji.

Informujemy, że nie jest przewidziany zwrot opłaty startowej przez ZKwP.

Liczymy na rozsądek właścicieli chartów, którzy wezmą pod uwagę stan zdrowia i kondycję psów, zwłaszcza tych, które w tym roku ukończyły 6 lat.

Terminy zgłoszeń podamy w odrębnym komunikacie.