Właściciel psa chcącego przystąpić do biegów licencyjnych powinien zgłosić psa na wybraną imprezę ( coursing lub wyścigi torowe ) przez stronę komisji ds. wyścigów chartów www.wyscigi.zkwp.pl . Na zawody lub trening, na którym przeprowadzane są biegi licencyjne zabrać należy czaprak, kaganiec wyścigowy, jak i książeczkę zdrowia psa z ważnymi szczepieniami przeciw wściekliźnie. Po pozytywnie przebytych próbach właściciel psa wypełnia wniosek o przyznanie licencji zamieszczony na stronie KUS ds. wyścigów chartów i wraz z załącznikami wysyła na adres:

Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział Warszawa

Ul. Lubelska 5/7

03-802 Warszawa

z dopiskiem:

Małgorzata  Downarowicz – Rejestrator licencji wyścigowych

Do wniosku  o wydanie licencji należy dołączyć:

–       ksero rodowodu

–       potwierdzenie opłaty za wydanie licencji – 25 zł

         wpłaty tej dokonujemy na konto :

Zarząd Główny ZKwP

Al.Jerozolimskie 30 lok 11

00-024 Warszawa

Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa  12 1160 2202 0000 0000 5515 7116

z adnotacją: za wydanie licencji wyścigowej

–  potwierdzenie opłaty składki członkowskiej ZKwP za rok bieżący ( może to być dokument wpłaty, ksero legitymacji członkowskiej lub potwierdzenie opłaty w licencji wyścigowej).

Pamiętajmy, iż o licencję należy się ubiegac do 3 miesięcy od ich przeprowadzenia. Niedopełnienie formalności w tym terminie powoduje, że pies musi ponownie podejść do prób, aby wystąpić o licencję wyścigową.


Przypominamy również o corocznym potwierdzaniu opłaty członkowskiej udokumnetowanej na ostatniej stronie książeczki przez macierzysty oddział. Bez tego potwierdzenia licencja traci ważność.