Aktualny skład podkomisji na dzień 29.08.2022:

Artur Wróbel – przewodniczący

Marta Kościańska – zastępca przewodniczącego

Susanna Aalto – sekretarz

Rejestrator licencji:

Anna Andrzejczuk

charty-licencje@zkwp-szkolenia.pl

tel. +48 507-981-560

Delegat do komisji wyścigów chartów FCI (FCI Commission for Sighthound Sport, w skrócie CSS, dawniej CdL):

Beata Wężowska-Stasica

Siedzibą Podkomisji ds. Wyścigów Chartów GKSP ZKwP jest:

Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział Gdynia

ul. Morska 303A, 81-002 Gdynia

tel. +48-58 580 00 09

charty@zkwp-szkolenia.pl