13 czerwca 2021

Komunikat 6/2021 Kwalifikacje na Mistrzostwa Europy w coursingu 2021 w Ronostrand, Een (Holandia)

Informujemy, że zgłoszenia  na Mistrzostwa Europy w coursingu  2021 w dniach 21-24.10.2021   w  Ronostrand, Een  (Holandia) należy składać  do 02.08.2021 .

Osoby zainteresowane udziałem ich psów w ME w coursingu prosimy o wypełnienie formularza  – „WNIOSEK – ZGŁOSZENIE udziału psa w imprezie rangi mistrzowskiej”  http://wyscigi.zkwp.pl/user_files/files/Wniosek%20ME.pdf i przesłanie go wraz z załącznikami na adres  coursing.pomorze@gmail.com

Lista zakwalifikowanych psów zostanie ogłoszona najpóźniej  12.08.2021. Przypominamy, że warunkiem zakwalifikowania charta na ME są  2 starty  w coursingach bez dyskwalifikacji (w kraju lub za granicą) oraz spełnienie kryteriów zapisanych w komunikacie 5/2021. Psy, które w okresie między zgłoszeniem a Mistrzostwami Europy otrzymają dyskwalifikację, zostaną usunięte z listy startowej.

Opłata startowa wynosi 60,- euro  czyli  300,- zł (może ulec zmianie w zależności od kursu euro) i nie będzie refundowana przez ZKwP.  Za zgłoszenia wycofane do 20.08.2021  nastąpi pełny zwrot wpłaconej opłaty startowej. Po tym terminie zgłaszający otrzyma zwrot w wysokości 35 euro (ok. 170,- zł wg aktualnego kursu NBP) . Termin i konto do wpłaty zostanie podane wraz z listą zakwalifikowanych psów.

Zgodnie z informacją organizatora w przypadku odwołania ME 2021 z powodu  COVID-19 zwrot opłaty startowej wyniesie tylko 35 euro (ok. 170,- zł wg aktualnego kursu NBP).  

Informacja o Mistrzostwach Europy w coursingu 2021 w Holandii  w języku angielskim  pod adresem :