28 listopada 2021

Komunikat nr 15/2021 – Skład Podkomisji ds. Wyścigów Chartów GKSP ZKwP.

Podczas zebrania Głównej Komisji Szkolenia Psów ZKwP w dniu 19.11.2021 został wybrany przewodniczący Podkomisji ds. Wyścigów Chartów GKSP ZKwP.

Podkomisja ukonstytuowała się w składzie:

Artur Wróbel – przewodniczący

Karolina Szafrańska-Bąk – zastępca przewodniczącego

Marek Żółkowski – sekretarz

Na zebraniu Podkomisji ds. Wyścigów Chartów w dniu 27.11.2021 funkcja rejestratora licencji wyścigowych została powierzona Annie Andrzejczuk

Decyzją Zarządu Głównego ZKwP z dnia 27.10.2021 na delegata ZKwP do komisji wyścigów chartów FCI (FCI Commission for Sighthound Sport, w skrócie CSS) została wybrana Karolina Szafrańska-Bąk.

W imieniu nowo wybranej Podkomisji serdecznie dziękujemy ustępującym osobom: Pani Małgorzacie Downarowicz oraz Panu Andrzejowi Bilińskiemu za pracę w ostatnich 4 latach.