1 lutego 2024

Komunikat 4/2024 Dotyczy opłat przekazywanych do ZKwP przez organizatorów

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2023 roku podjął uchwałę o podniesieniu opłat uiszczanych do Zarządu Głównego  od  psów startujących
w kynologicznych dyscyplinach sportowych.

Z dniem 1 stycznia 2024 opłata od psów startujących w wyścigach chartów ulega zmianie z 15 złotych na 25 złotych.